<div id="ae64u"><tr id="ae64u"><mark id="ae64u"></mark></tr></div><div id="ae64u"><ol id="ae64u"></ol></div><big id="ae64u"><form id="ae64u"><tbody id="ae64u"></tbody></form></big>

   1. BBC Learning English 英语教学

    Authentic Real English 地道英语

    英语语言发展变化迅速,新词不断涌现。所以,了解时兴词汇至关重要。本栏目介绍英国年轻人在日常生活、工作中讲的“地道英语”。可下载音频,有文字对照。《地道英语》,真正地道。

    其实,单词 “dead” 在英式口语中的用法和其本意不同。
    他说主办方 “give him the runaround 让他跑来跑去”,弄得他很不高兴。想参加马拉松,来回跑跑,有什么问题?
    他告诉菲菲自己现在的状态是 “laughing all the way to the bank 一路笑到银?#23567;保?#36825;是什么意思?
    菲菲会用其中哪一层含义来委婉谢绝 Rob 的饭菜?最后问题解决了吗?听他们的对话。
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   >>|
    Copyright ©
    大乐透开奖
      <div id="ae64u"><tr id="ae64u"><mark id="ae64u"></mark></tr></div><div id="ae64u"><ol id="ae64u"></ol></div><big id="ae64u"><form id="ae64u"><tbody id="ae64u"></tbody></form></big>

         <div id="ae64u"><tr id="ae64u"><mark id="ae64u"></mark></tr></div><div id="ae64u"><ol id="ae64u"></ol></div><big id="ae64u"><form id="ae64u"><tbody id="ae64u"></tbody></form></big>